Huisregels en voorwaarden

 • Alle boten worden uitsluitend op de wateren van Haarlem verhuurd.
 • U kunt vooraf contant (en gepast) het afgesproken bedrag betalen. Inclusief de € 50,- borg.
 • De huurder/bestuurder van een boot heeft minimaal een leeftijd van 18 jaar.
 • De huurder heeft legitimatie bij zich.
 • Varen gebeurt op eigen risico.
 • (Huis)dieren zijn wel toegestaan.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de boot en onderdelen daarvan; tevens is de huurder aansprakelijk voor schade aan derden.
 • Overschrijding van de huurtermijn komt voor de rekening van de huurder.
 • U kunt uw reservering annuleren indien het gaan regenen. Wij verzoeken u dit 1,5 tot 2 dagen van te voren te doen.

De huurder wordt geacht:

 • rekening te houden met omwonenden en andere watersporters.
 • de borden verboden toegang te respecteren.
 • de zijkanten van het vaarwater te mijden in verband met ondieptes welke schade aan boot, motor of schroef kunnen veroorzaken.
 • alleen op bepaalde plaatsen de oevers te betreden, dit wordt aangegeven op de routekaart.
 • te weten dat het Binnenvaart Politie Reglement van kracht is.
 • te weten dat de schipper altijd verantwoordelijk is, ook al laat hij varen.
 • te weten dat er een maximum snelheid van kracht is van 6 km per uur.
 • verplichting altijd stuurboordwal te varen.
 • te weten dat het in de scheepvaartwet strafbaar is gesteld indien je onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen vaart of als schipper laat varen.
 • zijn vuilnis af te geven bij sluizen en jachthavens.
 • te weten dat je voorrang krijgt en niet neemt!
 • de beroepsvaart voorrang te verlenen.
 • te weten dat goed zeemanschap altijd van toepassing is.
 • na 20:00 uur de hoorn of toeter niet meer te gebruiken in de binnenstad.
 • te weten dat heet verboden is met of op een vaartuig of ander object te water overlast te veroorzaken dan wel de openbare orde te verstoren.

Veel vaarplezier!